ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Θ

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΘ
 Ηλεκτρολόγων Μηχανκών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ Θεσσαλίας (Τρίκαλα)                                            Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)  Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)                                                               Ή                                                                           Περιβάλλοντος   (Λάρισα)                                            
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)                             Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) Ψηφιακών Συστημάτων
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)                                                         Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)                        Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) 5 έτη)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)
Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) (5 έτη)                                               Ή                                                                              Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) (5 έτη)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) (5 έτη)
Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) Διαιτολογίας και Διατροφολογίας                                                 'Η                                                                                      Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)                      Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)                       Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)   Νοσηλευτικής (Λάρισα)
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)  Φυσικοθεραπείας (Λαμία)