Προς όλους τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

 

 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προς όλους τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το Πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος του ΠΘ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος μέχρι τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα.

Επομένως, όταν  εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα ΤΕΙ, στο οποίο είστε φοιτητές, θα έχετε τη δυνατότητα μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, να υποβάλλετε αίτηση στη Γραμματεία  Τμήματος του ΠΘ, στο οποίο μπορείτε να ενταχθείτε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται την παρ. 5 του ν. 4589/2019,  για να παρακολουθήσετε τα επιπλέον μαθήματα που έχουν καθοριστεί και να λάβετε το πτυχίο του Τμήματος.

 Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αναγκαία μαθήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσετε ώστε να λάβετε πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης παρακαλώ να συμβουλευτείτε τα προγράμματα σπουδών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος http://www.uth.gr/academics/schools-departments.

Τα μαθήματα αυτά είναι τουλάχιστον δέκα (10), ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, και θα έχετε τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσετε σε χρονικό διάστημα από 1 έως 2 έτη.

Διευκρινίζεται ότι για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων τμημάτων, έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες αναγνώρισης αυτών με βάση όλα τα δικαιώματα των ομοειδών προγραμμάτων σπουδών που ισχύουν στη χώρα μας.

 

                                                                                                                Ο Πρύτανης

 

 

                                                                                                            Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης