Περιγραφή -Γραμμές μετάδοσης

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by gveldes on

Περιγραφή

Εισαγωγή-Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή διάδοσης-Χάρτης Smith -Είδη γραμμών διάδοσης-Διατάξεις με γραμμές διάδοσης (προσαρμοστές-φίλτρα κλπ.) - Μετρήσεις-Προγράμματα εξομοίωσης

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μάθουν να αναλύουν και να συνθέτουν διατάξεις γραμμών μετάδοσης.

Στόχος του μαθήματος είναι oι φοιτητές να μάθουν να αναλύουν διατάξεις γραμμών μετάδοσης ως προς την διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων, να αναλύουν και να σχεδιάζουν διαφόρων τύπων γραμμές μετάδοσης ως προς τα ηλεκτρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, να αναλύουν και να σχεδιάζουν προσαρμοστές, φίλτρα, κατανεμητές κ.λ.π. με γραμμές μετάδοσης, να κάνουν μετρήσεις και να εξάγουν συμπεράσματα σε γραμμές μετάδοσης, να χρησιμοποιούν προγράμματα εξομοίωσης στην ανάλυση και σύνθεση διατάξεων γραμμών μετάδοσης.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"
 

  1. Γραμμές Μεταφοράς Υψηλών Συχνοτήτων, Μαργκάς Γιώργος Κ., Πακτίτης Σπύρος Α. Λεπτομέρειες
  2. Μικροκύματα τόμος Ι, ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες
     

 

 

Βιβλιογραφία

 

  1. “Γραμμές μεταφοράς υψηλών συχνοτήτων”, Μαργκάς Κ. Γιώργος, Πακτίτης Σπύρος Α. Εκδόσεις Ίων, 2006

  2. “Τυπολόγιο Γραμμών Μεταφοράς”, Μαργκάς Κ. Γιώργος, Πακτίτης Σπύρος Α. Εκδόσεις Ίων, 960-405-402-3, 1993

  3. “The ARRL Antenna Book”, American Radio Relay League Inc, 2001

  4. “Transmission Lines for Communications and Digital Systems”, C. W. Davidson, Wiley, John & Sons, Incorporated, 1999

  5. “Digital Signal Transmission”, B. L. Hart, Chapman and Hall, 1994

  6. “Practical Microstrip Design and Applications”, Gunter Kompa, Artech House, 2005

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: