Νέα Ανακοίνωση-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θεωρία και Εργαστήριο)

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by pvarzakas on

Καλημέρα

Αν δεν μπορέσετε να συνδεθείτε με τους κωδικούς που έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου, τότε χρησιμοποιήστε τα επόμενα Links:

Για το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:de9523fc7940479abf43db66663c2dab@thread.tacv2/conversations?groupId=412d1c1c-4781-4c01-b032-e8f8666c5363&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

και για τη Θεωρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:43cd91142efd417cbb04021f3705903c@thread.tacv2/conversations?groupId=ab4b33a9-03fb-4302-82dc-35621a39b26f&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Αβαθμίδας.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: