Περιγραφή - Αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by pfreris on

Περιγραφή

Ταλαντωτές. Πολυδονητές. Γεννήτριες συναρτήσεων. PLL. Πολλαπλασιαστές. Κυκλώματα μετατροπής και επεξεργασίας σημάτων. Εφαρμογές με υπολογιστικά προγράμματα ανάλυσης κυκλωμάτων.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η δυνατότητα ανάλυσης συνθέτων ηλεκτρονικών διατάξεων.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με σύνθετες ηλεκτρονικές διατάξεις και ηλεκτρονικά συστήματα, η εφαρμογή των γνώσεων σε σύνθετα αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και η χρήση Η/Υ στην ανάλυσή τους.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2, ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
 2. Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Millman Jacob, Grabel Arvin Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 

 1. ‘’ Ηλεκτρονικά ΙΙ’’, Χαριτάντης Ι., Εκδόσεις Αράκυνθος.

 2. ‘’ Μικροηλεκτρονική’’, Jacob Millman /Arvin Grabel Τόμος Β, Εκδόσεις Τζιόλα.

 3. “Integrated Electronics”, Millman-Halkias, Mc Graw-Hill.

 4. “Integrated Circuits and Semiconductor Devices”, Deboo-Burrous, Mc Graw-Hill.

 5. “Microelectronics”, Millman, Mc Graw-Hill.

 6. “Alley-Atwood”, Electronic Engineering, Wiley.

 7. “Electronic Devices and Circuits”, Millman.

 8. “Γενική Ηλεκτρονική”, Καρύμπακα.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: