Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αποτελέσματος rapid test, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61910/8-10-2021 (ΦΕΚ 4674/2021)

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

Παρακαλείται όλο το απασχολούμενο στο πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχ. ΤΕ, προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να υποβάλει στον Συντονιστή του ΠΣ, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αποτελέσματος rapid test,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61910/8-10-2021 (ΦΕΚ 4674/2021),.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μελών του απασχολούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αρμόδιος εισηγητής θα πρέπει να ενημερώσει το Συμβούλιο Ένταξης εγγράφως, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες."

 

Απο τη Γραμματεία 

 

20-10-2021