Δικαιολογητικά περάτωσης πρακτικής άσκησης

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Οι σπουδαστές, που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέτουν στη  Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω:

  1. Βιβλίο πρακτικής άσκησης
  2. Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της πρακτικής άσκησης από το φορέα απασχόλησης, στο οποίο θα αναφέρεται και η έναρξη και η λήξη της πρακτικής άσκησης.
  3. Αντίγραφο των ενσήμων του ΙΚΑ

                                                           

                                      ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

                                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ