Προγραμματισμός Διαλέξεων και Εργαστηρίων

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by tziallas on

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εγγραφή στο εργαστήριο, εισαγωγή στο προγραμματισμό και το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών.

2

Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της VISUALBASIC2010 ExpressEdition.

Δημιουργία απλών εφαρμογών με την VISUAL BASIC.

3

Δηλώσεις μεταβλητών και σταθερών. Τύποι δεδομένων και μετατροπές δεδομένων

Ασκήσεις δηλώσεων μεταβλητών και σταθερών, διάβασμα δεδομένων από το πληκτρολόγιο, μετατροπές δεδομένων και εκτύπωση τους στην οθόνη

4

Αριθμητικοί τελεστές, τελεστές λογικών πράξεων, τελεστές, ανάθεσης τιμής, χρήση παρενθέσεων, προτεραιότητα τελεστών και μαθηματικές συναρτήσεις

Ασκήσεις χρήσης τελεστών και μαθηματικών συναρτήσεων. Ανάπτυξη εφαρμογών για την υπολογισμό και επίλυση απλών προβλημάτων.

5

Εντολές διακλάδωσης και πολλαπλής επιλογής.

Ασκήσεις χρήσης εντολών διακλάδωσης και πολλαπλής επιλογής.

6

Οι εντολές επανάληψης Forκαι DoLoop

Ασκήσεις για την εξοικείωση με τις εντολές επανάληψης. Χρήση εντολών επανάληψης για τον υπολογισμό αθροισμάτων, μέσων όρων και τιμών ακολουθιών.

7

Μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι πίνακες δεδομένων

Ασκήσεις και απλές εφαρμογές χρήσης πινάκων σε προγράμματα.

8

Εφαρμογές χρήσης πινάκων δεδομένων για την ταξινόμηση, αναζήτηση, δυναμική τροποποίηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

Ασκήσεις και σύνθετες εφαρμογές χρήσης πινάκων δεδομένων.

9

Εισαγωγή στις παραθυρικές εφαρμογές

Δημιουργία απλών παραθυρικών εφαρμογών, είσοδος δεδομένων με την μέθοδο InputBoxκαι εμφάνιση μηνυμάτων στον χρήση.

10

Σχεδιασμός παραθυρικών εφαρμογών. Στοιχεία ελέγχου, συμβάντα και χρήση πολλαπλών παραθύρων

Ασκήσεις σχεδιασμού παραθυρικών εφαρμογών, χρήσης στοιχείων ελέγχου και δημιουργία απλών παραθυρικών εφαρμογών

11

Διαδικασίες, συναρτήσεις και αναδρομή

Εφαρμογές χρήσης διαδικασιών, συναρτήσεων και αναδρομής

12

Λειτουργικές μονάδες και εμβέλεια μεταβλητών -υποπρογραμμάτων

Επαναληπτικό εργαστήριο

13

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις αντικειμένων

Εξέταση εργαστηρίου

 

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: