Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Φυσική : Περιγραφή

Μάθημα Φυσική : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Περιγραφή - Φυσική

Περιγραφή

Πρότυπα, μονάδες, μεγέθη, μετρήσεις, διανύσματα, κινηματική υλικού σημείου, δυναμική υλικού σημείου, δύναμη, ορμή, ώθηση, ενέργεια, ισχύς, αρχές διατήρησης (ενέργειας, ορμής), μηχανική στερεού σώματος, περιστροφική κίνηση, δυναμική της περιστροφικής κίνησης, ταλαντώσεις, κύματα, ρευστά, θερμοδυναμική, σύγχρονη φυσική: κβαντική μηχανική, δομή της ύλης, σχετικότητα, κοσμολογία, τεχνολογική φυσική.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται στο Εργαστήριο 3. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας πραγματοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται στο σχετικό site που αφορά το Εργαστήριο Φυσικής .

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξασφαλισθεί μια πλατιά και αυστηρή εφαρμογή της φυσικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τους φοιτητές τεχνολογικής κατεύθυνσης. Δίνεται επίσης βάρος στις τεχνολογικές εφαρμογές της Φυσικής στην ηλεκτρονική και στη βιομηχανία. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση οργάνων μέτρησης, και στην πειραματική επαλήθευση φυσικών νόμων που έχουν διδαχθεί στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους μέτρησης και επεξεργασίας δεδομένων κάνοντας χρήση εξειδικευμένων λογισμικών σε Η/Υ.

Στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται: η κατανόηση των θεμελιωδών φυσικών φαινομένων, η ευχέρεια εφαρμογής των νόμων αυτών στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και η σαφής και ακριβή γνώση βασικών εννοιών και μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη και στην τεχνολογία της ηλεκτρονικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στην λήψη, καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την μελέτη των φυσικών νόμων και δίνουν βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας και ικανότητας αντιμετώπισης τεχνολογικών προβλημάτων.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες
 2. Φυσική Ohanian, ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική - Θερμοδυναμική, ΟΗΑΝΙΑΝ Η. μτφσ. Επιμ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α. Λεπτομέρειες
 3. Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman, Τόμος Α, Feynman Richard P., Leighton Robert B, Sands Matthew L Λεπτομέρειες
   

Αναλυτικό διάγραμμα Μελέτης

Μεγέθη, μονάδες

2 διαλέξεις

Κίνηση σε ευθεία γραμμή (μέση, στιγμιαία ταχύτητα, επιτάχυνση, ελεύθερη πτώση, σχετική ταχύτητα)

2 διαλέξεις

Κίνηση στο επίπεδο (διάνυσμα ταχύτητας, επιτάχυνσης, ομαλή κυκλική κίνηση, σχετική ταχύτητα)

2 διαλέξεις

Νόμοι κίνησης Νεύτωνα

2 διαλέξεις

Εφαρμογές νόμων Νεύτωνα (ισορροπία, δυνάμεις επαφής και τριβής, δυναμική κυκλικής κίνησης)

2 διαλέξεις

Έργο και κινητική ενέργεια

2 διαλέξεις

Διατήρηση ενέργειας

2 διαλέξεις

Ορμή και ώθηση

2 διαλέξεις

Περιστροφική κίνηση / Δυναμική της περιστροφικής κίνησης

2 διαλέξεις

Περιοδική κίνηση

2 διαλέξεις

Μηχανικά κύματα

2 διαλέξεις

Επαλληλία και κανονικοί τρόποι ταλάντωσης

2 διαλέξεις

Ήχος

2 διαλέξεις

Επαναληπτικές ασκήσεις – προβλήματα

4 διαλέξεις

 

 

Ύλη του μαθήματος

 1. Από τις σημειώσεις – παραδόσεις του διδάσκοντα

 2. Από το βιβλίο : “Πανεπιστημιακή Φυσική” H.Young, τόμος Α’, εκδόσεις Παπαζήση, 1994

Κεφ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(§1, 2, 4), 8 (§1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7), 9(§1, 2, 3, 4), 10(§1, 2, 4, 5, 6), 13, 19, 20 , 21 (§1, 2, 3, 4)

 

Βαθμολογία

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

 

Χώροι

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται στην Αίθουσα 6 της ΣΤΕΦ κάθε Πέμπτη 18:00 - 20:00 και κάθε Παρασκευή 16:00 - 18:00. (4 ώρες την εβδομάδα)

 

Βιβλιογραφία

 

 1. “Πανεπιστημιακή Φυσική”, H.Young, τόμος Α’, Εκδόσεις Παπαζήση, 1994.

 2. “ΦΥΣΙΚΗ” H. Ohanian, τόμος Α’, μετάφραση Α. Φίλιππα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2005.

 3. “Physics for Technology”, D. Nichols, Pearson education, 2002.

 4. “Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική”, M. Alonso, E.Finn, Addison Wesley, 1981.

 5. “Πανεπιστημιακή Φυσική, Παν. Berkeley-Μηχανική”, C. Kittel, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 1998.

 6. Physics for scientists and engineers”, R. Serway, Εκδόσεις Κορφιάτη, 2003.

 7. “Physics for Technology”, D. Nichols, Pearson education, 2002.

 8. “Fundamentals of Physics”, D. Halliday, Wiley, 2004.

 9. “Διαλέξεις στη Φυσική”, Α. Καναπίτσας, Σπ. Ρούλης, Τμ. Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 2006.