Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων : Περιγραφή

Μάθημα Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Περιγραφή - Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων

Περιγραφή

Μελέτη ενισχυτών μιας ή περισσοτέρων βαθμίδων με διπολικά τρανζίστορ, FET και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τελεστικοί ενισχυτές. Ανάλυση στο συνεχές και για μικρά σήματα, στις χαμηλές συχνότητες. Ειδικοί τύποι ενισχυτών, διαφορικοί ενισχυτές και ενισχυτές cascode. Ανόρθωση και τροφοδοτικά. Μελέτη ενισχυτών με προγράμματα εξομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει σε κάθε διδασκόμενο τη δυνατότητα να αναλύει στο συνεχές, ενισχυτές μιας ή περισσοτέρων βαθμίδων με BJT, FET δηλαδή να βρίσκει το σημείο λειτουργίας κάθε δεδομένου ενισχυτή, να συνθέτει ενισχυτές με BJT και FET πολωμένος σε δεδομένο σημείο λειτουργίας, να αναλύει στο εναλλασσόμενο ενισχυτές με BJT, FET και ΤΕ δηλαδή να υπολογίζει για κάθε τέτοιο ενισχυτή τις ενισχύσεις τάσης ρεύματος και ισχύος καθώς και τις αντιστάσεις εισόδου και εξόδου, να συνθέτει ενισχυτές με BJT, FET και ΤΕ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να αναλύει κάθε είδους ενισχυτή στο συνεχές και το εναλλασσόμενο με χρήση προγραμμάτων εξομοίωσης (SPICE).

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 

 1. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα & CD, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες
 2. Ηλεκτρονική, 7η Έκδοση, Malvino A., Bates D. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, Tόμος Α’, Sedra/Smith, Παπασωτηρίου.

 2. ‘’Ηλεκτρονική’’, Malvino, Εκδόσεις Τζιόλα.

 3. “Integrated Electronics”, Millman-Halkias, Mc Graw-Hill.

 4. “Integrated Circuits and Semiconductor Devices”, Deboo-Burrous, Mc Graw-Hill.

 5. “Microelectronics”, Millman, Mc Graw-Hill.

 6. “Electronic Devices and Circuits”, Millman.

 7. “Γενική Ηλεκτρονική”, Καρύμπακα.