Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία : Περιγραφή

Μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Περιγραφή- Ηλεκτροτεχνία / Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Περιγραφή

Ορισμοί και βασικά μεγέθη. Ηλεκτρικό κύκλωμα και στοιχεία κυκλώματος. Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με αντιστάτες. Νόμοι Kirchhoff. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων: μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων. Ισοδύναμα κυκλώματα Thevenin και Norton. Θεωρήματα κυκλωμάτων: μέγιστης μεταφοράς ισχύος, επαλληλίας, αμοιβαιότητας, Millman. Ισχύς και τρίγωνο ισχύος. Απώλειες σε γραμμές μεταφοράς. Συντονισμός. Κυκλώματα συντονισμού. Μεταβατικά φαινόμενα σε κυκλώματα συνεχούς και σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αμοιβαία επαγωγή. Μαγνητικά κυκλώματα. Μαγνητικά υλικά. Μετασχηματιστές. Φίλτρα με παθητικά στοιχεία. Τριφασικά δίκτυα.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη συμπεριφορά των ηλεκτρικών κυκλωμάτων τόσο στο συνεχές όσο και στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Στόχος του μαθήματος είναι να είναι σε θέση οι φοιτητές να εφαρμόζουν τα θεωρήματα και τις συστηματικές μεθόδους των κυκλωμάτων στην ανάλυση και κατανόηση της συμπεριφοράς κάθε ηλεκτρικού αλλά και ηλεκτρονικού κυκλώματος.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων, Rizzoni Giorgio Λεπτομέρειες
 2. Ηλεκτρικά κυκλώματα, τόμος Β΄, Χατζαράκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες

 

Βιβλιογραφία

 1. Κ. Παπαδόπουλος, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Αυτοέκδοση, 2015.
 2. Γ. Χαριτάντης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Αράκυνθος, 2014.
 3. Ν. Παπαμάρκος, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Αυτοέκδοση, 2011.
 4. Γ. Χατζαράκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
 5. Ν. Μάργαρης, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Τόμος Α&Β, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.
 6. Ν. Κολλιόπουλος, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις: Μ. Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ, 2012.
 7. J.A. Edminister, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, EΕΣΠΙ Εκδοτική, 1980.
 8. C. Alexander, M. Sadiku, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.
 9. G. Rizzoni, Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων, Τόμος 1, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.