Είστε εδώ

  1. Τηλεκπαίδευση
  2. » Μάθημα Λογική Σχεδίαση : Περιγραφή

Μάθημα Λογική Σχεδίαση : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Περιγραφή - Λογική Σχεδίαση

Περιγραφή

Αριθμητικά Συστήματα, Κώδικες, Άλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Λογικές Συναρτήσεις, Μέθοδοι Απλοποίησης Λογικών Συναρτήσεων, Συνδυαστικά Κυκλώματα, Οικουμενικές Πύλες, Δυαδική Πρόσθεση και Αφαίρεση, Συνδυαστικά Κυκλώματα με MSI και PLD, Κωδικοποιητές και Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Flip-Flop, Καταχωρητές, Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα, Απαριθμητές, Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων, Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.
 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοποί του μαθήματος είναι η απόκτηση τις ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων και η απόκτηση τις ικανότητας χρήσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης και κατασκευής συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.

 

Βιβλιογραφία & Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

  1. Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Ασημάκης Νικόλαος, Gutenberg, 2008. Λεπτομέρειες
  2. Ψηφιακή Σχεδίαση & CD, Mano Morris, Ciletti Michael, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2005. Λεπτομέρειες
  3. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL, Brown, Vranesic, εκδόσεις Tζιόλα 2001. Λεπτομέρειες
  4. Ψηφιακή Σχεδίαση  με τη Γλώσσα VHDL, Πογαρίδης Δημήτριος, εκδόσεις Γκιούρδας 2007. Λεπτομέρειες