Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές : Περιγραφή

Μάθημα Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Επαναληπτικό εργαστήριο Δίκτυα-Μικροεπεξεργαστές

Το επαναληπτικό εργαστήριο για τα εργαστηριακά τμήματα της Δευτέρας θα γίνει στις 16/12/2013.

Το επαναληπτικό εργαστήριο για τα εργαστηριακά τμήματα της Πέμπτης θα γίνει στις 09/01/2014.

Περιγραφη - Δίκτυα H/Y-μικροεπεξεργαστές

Περιγραφή

Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ. Δίκτυα WAN. Δίκτυα LAN. Internet. Intranet. Πρωτόκολλα δικτύων. Το μοντέλο OSI. TCP/IP πρωτόκολλα. Εργαλεία Internet. WWW σελίδες. Ιστορική- Τεχνολογική εξέλιξη των Υπολογιστών
Μικροεπεξεργαστές 8-bit: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Ρεπερτόριο Εντολών, Προγραμματισμός, Σύστημα διακοπών λογισμικού και υλικού, Προγραμματιζόμενα Ολοκληρωμένα κυκλώματα διασύνδεσης, Διασύνδεση- επικοινωνία Μικροϋπολογιστικού συστήμάτος με περιφερειακές μονάδες, Διασύνδεση- επικοινωνία Μικροϋπολογιστικών συστημάτων, Εφαρμογές. Μικροεπεξεργαστές 16 και 32-bit: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Ρεπερτόριο Εντολών, Προγραμματισμός.
Μικροελεγκτές: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Προγραμματισμός, Σχεδίαση απλών εξωτερικών κυκλωμάτων, διασύνδεση & έλεγχός τους από μικροελεγκτή. Ψηφιακοί Επεξεργαστές Σήματος: Βασικά στοιχεία Αρχιτεκτονικής τους, Προγραμματισμός, σε συμβολική γλώσσα, αναπτυξιακών καρτών βασισμένων σε επεξεργαστές σήματος, Προγραμματισμός, σε γλώσσα C, καρτών βασισμένων σε επεξεργαστές σήματος, χρήση C-Cross Compiler, Εφαρμογές σε προβλήματα Πραγματικού Χρόνου.

Δομή και Οργάνωση των Υπολογιστικών Συστημάτων: Μηχανές Von Newman, Είδη δεδομένων- δομών δεδομένων - τρόποι αναπαράστασής τους, Εντολές-Τύποι εντολών, Τρόποι Προσπέλασης Μνήμης (Διευθυνσιοδότηση), Γλώσσα Μηχανής και Συμβολική Γλώσσα. Βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά Υπολογιστών Πολύπλοκου και Απλού Συνόλου Εντολών, Αριθμητική Λογική Μονάδα: ΑΛΜ σταθερής και κινητής υποδιαστολής, Σχεδίαση ΑΛΜ κινητής υποδιαστολής με χρήση ΑΛΜ σταθερής υποδιαστολής. Βασικές Παράλληλες Αρχιτεκτονικές: Υπολογιστές Συνεχούς Διοχέτευσης, Ταξινόμηση των Υπολογιστών κατά Flynn, Σχεδίαση ΑΛΜ Συνεχούς Διοχέτευσης, Μονάδα Ελέγχου: Συρματωμένη και Μικρό-προγραμματισμένη, Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά Μικρό-προγραμματισμένης μονάδας. Σύστημα Μνήμης: Γενικά Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά, Οργάνωση Εικονικής μνήμης, Οργάνωση Κρυφής μνήμης. Σύστημα Εισόδου Εξόδου: Προγραμματιζόμενες Θύρες, Χρήση σημάτων διακοπών, Άμεση προσπέλαση Μνήμης, Επεξεργαστές Ι/Ο.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος και του εργαστηρίου είναι να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με το υλικό των μικροεπεξεργαστών, των μικροελεγκτών των επεξεργαστών σήματος και των δικτύων ΗΥ έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να εκμεταλλεύονται αυτές τις γνώσεις τους με τον προγραμματισμό τους σε συμβολική γλώσσα και η κατανόηση των βασικών αρχών, των πρωτοκόλλων, των επιπέδων, αρχιτεκτονικής και υπηρεσιών Δικτύων Η/Υ.

Επίσης, οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών με εργαλεία όπως C-cross Compilers, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται πια ευρέως στον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστικών συστημάτων και αναπτυξιακών καρτών βασισμένων σε ειδικού σκοπού επεξεργαστές-ελεγκτές.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον προγραμματισμό σε συμβολική γλώσσα μικροϋπολογιστικών συστημάτων βασισμένων σε γνωστούς μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, επεξεργαστές σήματος και στη σχεδίαση απλών συστημάτων βασισμένων σε γνωστούς μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές και τέλος να είναι σε θέση οι φοιτητές να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να διαχειρισθούν Δίκτυα Η/Υ. Επιπλέον στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα δόμησης και συμπεριφοράς των βασικών μονάδων από τις οποίες απαρτίζεται ένας ψηφιακός υπολογιστής.

Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα για την εκπόνηση μελέτης, επίβλεψης, συντήρησης, συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δικτύων.


Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM Λεπτομέρειες
 2. Δικτύωση υπολογιστών, J.F. Kurose, K.W. Ross Λεπτομέρειες
   

 

Βιβλιογραφία

 1. “Μικροεπεξεργαστές, Θεωρία και Εφαρμογές”, C.M.Gilmore, εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 2. “Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών”, Σ. Πανέτσος, εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 3. “Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ”, W.Stallings, εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 4. “Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω”, J.F.Kurose, K.Ross, εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 5. “Η αρχιτεκτονική των Υπολογιστών: μιά δομημένη προσέγγιση”, Α.S.Tanenbaum, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2007.

 6. “Δίκτυα Υπολογιστών”, Α.S.Tanenbaum, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2007.

 7. “Microcontrollers & Microcomputers. Principles of Software and Hardware Engineering”, Fr. M. Cady, Oxford University Press, 1997.

 8. “Μικροϋπολογιστές-Μικροελεγκτές”, Λ. Πογαρίδης, Εκδόσεις Ίων, 1998.

 9. The Intel Microprocessors", Bary B. Bray, Prentice Hall, NJ, 2000
  Users Guides and Datasheets μικροεπεξεργαστών, μικροελεγκτών και Ψηφιακών επεξεργαστών σήματος.

 10. “Computer Architecture and Organization”, J. P. Hayes, McGraw-Hill International Editions, 1998.

 11. “Structured Computer Organization”, A. Tanenbaum, McGraw-Hill International Editions, 1998.

 12. “Computer Architecture, A Quantitative Approach”, J. L. Hennesy and D. A. Patterson, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1996.

 13. “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών”, Παπακωνσταντίνου, Εκδόσεις Συμμετρία, 1991.