Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση δεδομένων : Περιγραφή

Μάθημα Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση δεδομένων : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Σύνδεσμος για Εξέταση ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡ. και ΚΩΔ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

Ο σύνδεσμος για την Εξέταση της Θεωρίας ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) είναι ο επόμενος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3752a0a19d544e60b1bd30b3baa5cdd1...

 

Για να πάρετε μέρος στην Εξέταση θα πρέπει να μου στείλετε σχετικό αίτημα (αίτημα προς τον Διδάσκοντα (κάνοντας “Join”) ) και αφού το κάνω αποδεκτό θα μπορείτε να συνδεθείτε.

 

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ e-class με προηγούμενη ανακοίνωση ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

Περιγραφή - Θεωρία πληροφορίας και κωδικοποίηση δεδομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων και πληροφορίας. Βασικές αρχές της θεωρίας πληροφορίας για διακριτά αλφάβητα. Φυσικά κανάλια επικοινωνίας. Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Markov. Θεωρήματα δειγματοληψίας. Χωρητικότητα καναλιού-Θεώρημα Shannon-Hartley, άριστο κανάλι, Ιδανικό σύστημα, κανάλι με θόρυβο, κανάλι συνεχούς μηνύματος. Σύγκριση συστημάτων επικοινωνίας. Κωδικοποίηση πηγής. Κωδικοποίηση καναλιού-Κωδικοποίηση ελέγχου σφάλματος. Γραμμική Κωδικοποίηση. Συγκεραστική κωδικοποίηση. Κώδικες Trellis. Εφαρμογές κωδίκων σε συστήματα επικοινωνιών. Σύγχρονες εξελίξεις.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοποί του μαθήματος είναι η απόκτηση της ικανότητας εκτίμησης της πληροφορίας που περιέχει ένα σύνολο δεδομένων, του υπολογισμού της εντροπίας μιας πηγής πληροφορίας και της χωρητικότητας ενός απλού δίαυλου πληροφορίας, η κατανόηση των περιορισμών στους οποίους υπόκειται κάθε τεχνική κωδικοποίησης δεδομένων και η ικανότητα αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων διαφόρων απλών κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφάλματος.

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή και κατανόηση των βασικών γνώσεων της θεωρίας πληροφορίας και κωδίκων, απαραίτητες για τη μελέτη και ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η κατανόηση των τεχνικών κωδικοποίησης δεδομένων που στοχεύουν είτε στη συμπίεση δεδομένων είτε στην αντιμετώπιση των συνεπειών του θορύβου.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, Hsu Hwei P. Λεπτομέρειες
 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, J. PROAKIS, M. SALEHI Λεπτομέρειες
   

 

Βιβλιογραφία

 1. “Elements of Information Theory”, T. Cover and J. Thomas, New York: Wiley, 1991.

 2. “Θεωρία Μετάδοσης Πληροφοριών”, Τόμος II, Εισαγωγή στις Θεωρίες Shannon και Κωδίκων, Ν.Σ.Τζάννες, Πάτρα, 1981.

 3. “Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων”, Δ.Χ. Βούκαλης, Εκδόσεις Ίων, Περιστέρι, 1994.

 4. “J Digital Communications”, 3rd Edit., G. Proakis, McGraw-Hill, 1995.

 5. “A mathematical theory of communication”, C.E. Shannon, Bell System Tech. Journal, pp. 17-28, July 1948.

 6. “Communication in the presence of noise”, C.E. Shannon, Proc. of the IRE, vol. 37, pp. 10-21, Jan. 1949.

 7. A Mathematical Theory of Communication”, C.E. Shannon and W. Weaver, Urbana, IL: Univ. Illinois Press, 1949.

 8. “Information Theory and Reliable Communication”, R.G. Gallager, John Wiley & Sons, 1968.

 9. “Εισαγωγή στη Θεωρία Θορύβου”, Κ. Καρούμπαλος, Αθήνα 1986.

 10. “Συστήματα Τηλεπικοινωνιών”, J.G. Proakis, M. Salehi, Mετάφραση: Κ. Καρούμπαλος, Ε. Ζέρβας, Σ. Καραμπογιάς, Ε. Σαγκριώτης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002.

 11. “Introduction to Digital Communication”, R. Ziemer, R. Peterson, Mcmillan, 1992.

 12. “Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες”, H.P. Hsu, Σειρά Schaum, Μετάφραση: Ι. Βαρδιάμπασης, Εκδόσεις Τζιόλας, 2002.

 13. “Error Control Coding: Fundamentals and Applications”, S. Lin and D.J. Costelo, Jr., Prentice Hall, 1983.

 14. “Polynomial Codes over Certain Finite Fields”, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics”, I.S. Reed and G. Solomon, June 1960.

 15. “Introduction to Data Compression”, K. Sayood, Morgan Kaufmann.

 16. “Applied Coding and Information Theory for Engineers”, R. Wells, Prentice Hall.

 17. “Digital Communications”, B. Sklar, Prentice Hall.

 18. “Error Control Coding”, S. Lin and Costello, Prentice Hall.

 19. “Θεωρία Πληροφορίας-Κώδικες”, Π. Βαρζάκας, Τμ. Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Λαμίας, www.eln.teilam.gr, τηλεκπαίδευση, 2006.