Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση
 2. » Μάθημα Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς : Περιγραφή

Μάθημα Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς : Περιγραφή

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

Περιγραφή

Ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων και μετρήσεων μέσω σειριακής επικοινωνίας (RS-232, RS-422, RS-485) ή δικτύου TCP/IP. Πρωτόκολλα επικοινωνιών με συσκευές μετρήσεων και ελεγκτές. Διασύνδεση και επικοινωνία με προγραμματιζόμενους ελεγκτές και συστήματα βιομηχανικού ελέγχου. Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού εγκαταστάσεων. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων SCADA.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικής τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμματιστικών εφαρμογών μετρήσεων, επικοινωνιών και βιομηχανικού αυτοματισμού.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Visual Basic, Τζιάλλας Γρηγόρης Λεπτομέρειες
 2. Visual Basic 2010 Προγραμματισμός 6η Έκδοση , Paul Deitel, Harvey Deitel Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Πληροφορικός έλεγχος”, King, Robert – Eric, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 2. “Practical Modern SCADA Protocols”, Gordon, Clarke, Deon, Reynders, Elsevier Science & Technology.

 3. “Practical SCADA for Industry”, David, Bailey, Edwin, Wright, Elsevier Science & Technology.

 4. “Practical Industrial Data Networks”, Steve, Mackay, Edwin, Wright, Deon, Reynders, Elsevier Science & Technology.

 5. “Visual Basic Programmer's Guide to Serial Communications”, Grier, Richard, Mabry Software Inc  

 6. Vincent Himpe, "Visual Basic for Electronics Engineering Applications. Second Edition"

 7. Todd Herman, Allen Jones, Matthew MacDonald, Rakesh Rajan, "Visual Basic 2008 Recipes: A Problem-Solution Approach", Apress, ISBN 13: 978-1-59059-970-9