Γραμμές Μετάδοσης (Θ) - Εξεταστέα ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από cpapadimitropoulos στις .

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Γραμμές Μετάδοσης είναι η παρακάτω

1. Χαρακτηριστικά και κατηγορίες γραμμών μετάδοσης. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επιδερμικό φαινόμενο.
2. Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης. Η εμπέδηση εισόδου γραμμής. Διερεύνηση συνθηκών τερματισμού.
3. Συντελεστής ανάκλασης τάσης και λόγος στάσιμου κύματος τάσης.
4. Χάρτης Smith. Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών και τεχνικές προσδιορισμού φορτίου εισόδου/τερματισμού.
5. Προσαρμογή αντιστάσεων με γραμμές μετάδοσης (μετασχηματιστής λ/4, βραχυκυκλωμένο στέλεχος)
6. Προσαρμογή αντιστάσεων με παθητικά στοιχεία (κυκλώματα τύπου L, Π, Τ)

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (Γραμμές Μετάδοσης, ELN166) στο φάκελο Έγγραφα.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης του Τμήματος.
Συνιστάται η χρήση διαβήτη, χάρακα και αριθμομηχανής κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, πχ. φοιτητικό πάσο, ταυτότητα, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εξεταστούν.


Χρ. Παπαδημητρόπουλος
 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: