Εξετάσεις στη θεωρία και στο εργαστήριο του μαθήματος «Αισθητήρες – Inerfaces»

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από tsonos στις .

Εξετάσεις στη θεωρία και στο εργαστήριο του μαθήματος «Αισθητήρες – Inerfaces»

Ο σύνδεσμος για την σύνδεσή σας στις εξετάσεις του θεωρητικού μαθήματος «Αισθητήρες – Inerfaces» είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a382afd219ca84176a1c4db37dae01391%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8561490-cc12-47ae-9935-2224dca91f8c&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Ο σύνδεσμος για την σύνδεσή σας στις εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος «Αισθητήρες – Inerfaces» είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace3387caf04b4cb8b14136a6dcd34659%40thread.tacv2/conversations?groupId=e242da37-c9c3-499c-b33a-6cfce77d1bb5&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Οι φοιτητές την πρώτη φορά που θα ακολουθήσουν τον σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική αίθουσα θα αποστείλουν αίτημα προς τον Διδάσκοντα (κάνοντας “Join”) για να τους δεχθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: