Σήματα Συστήματα και ΨΕΣ (Ε) - Εξέταση Εργαστηρίου