Σήματα Συστήματα & ΨΕΣ - Παρουσιάσεις εργασιών (νέα έκδοση)