Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Περιεχόμενο Σπουδών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος (ΦΕΚ 915 (14-7-2006) καλύπτει την εφαρμογή αρχών των θετικών επιστημών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή και τη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων, το σχεδιασμό και εφαρμογή υπηρεσιών και τη διαχείριση των έργων και προϊόντων που προκύπτουν. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα:

  • Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών) όπως,Φυσική, Ηλεκτρονική, Μαθηματικά, Προγραμματισμός, Εφαρμογές των Νέων τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, Αγγλικα.
  • Ειδικής υποδομής, όπως Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων.
  • Ειδικότητας όπως, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Αισθητήρες-Interfaces.

 Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.