Είστε εδώ

  1. Ε.Ε.Π.

Πετρόπουλος Νικόλαος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Νικόλαος Πετρόπουλος

'Εκτακτος Επιστημονικός Συνεργάτης

Φυσικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

MSc, Department of Physics, University of Manchester

PhD, Department of Physics, University of Manchester

 

Προσωπική ιστοσελίδα:  http://users.teilam.gr/~nicholas

Μαθήματα Ακαδημαϊκού  Έτους 2016-2017

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθηματικά ΙII (Εργαστήριο): Ιστοσελίδα eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN125/

Φυσική (Εργαστήριο): Ιστοσελίδα eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN127/

Εαρινό Εξάμηνο

Σήματα Συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Εργαστήριο): Ιστοσελίδα eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN139/

 

Μαθήματα παρελθόντων  ετών

Ακαδημαϊκό  Έτος 2015-2016

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (Θεωρία)

Φυσική (Εργαστήριο)

Εαρινό Εξάμηνο

Σήματα Συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Εργαστήριο) Ιστοσελίδα eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN120/

Προγραμματισμός ΙΙ (Εργαστήριο)

Ακαδημαϊκό  Έτος 2014-2015

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (Θεωρία)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Εαρινό Εξάμηνο

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός - Μικροκύματα (Θεωρία)

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (Θεωρία)

Φυσική (Εργαστήριο)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Εαρινό Εξάμηνο

Ηλεκτρικά Κυκλώματα-Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο)

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Χειμερινό Εξάμηνο

Φυσική (Εργαστήριο)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Εαρινό Εξάμηνο

Ηλεκτρικά Κυκλώματα-Ηλεκτροτεχνία(Εργαστήριο)