Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Βαρζάκας Παναγιώτης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δρ. Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ Βαθμίδας Καθηγητή (Full  Professor), Α.Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Διεύθυνση Γραφείου:  3ο Km Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, Γραφείο 115 (Ισόγειο Παλαιού Διοικητηρίου)

Τηλέφωνο Γραφείου:   2231-0-60128,   e-mail:   pvarzakas@teiste.gr , pvarzakas@teilam.gr 


 

Συνημμένο: