Είστε εδώ

 1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 2. » Βαρζάκας Παναγιώτης

Ερευνητική εμπειρία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
 • 01/07/2002-31/07/2003: Κύριος Ερευνητής (Postdoctoral Research Fellow), Ερευνητικό Πρόγραμμα: Μελέτη Κινητών Συστημάτων Τρίτης Γενιάς IMT 2000 UMTS (Μελέτη Ενοποίησης Σταθερών/Κινητών Δικτύων (Fixed/Mobile Integration, (FMI)), Ο.Τ.E. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας), Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Συγκρότημα Εργαστηρίων Νέων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών, Μαρούσι, Αθήνα
 • 2006: Υπεύθυνος Πληροφόρησης-Δημοσιότητας των χρηματοδοτούμενων από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. έργων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 01/01/2007 έως και 31/08/008: Συμμετοχή στο Έργο «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών-Τμήματος Ηλεκτρονικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Γ κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ) με Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ7 (Παροχή Συμβουλευτικής προς όλους τους Σπουδαστές)
 • 10/07/2009 έως 04/10/2012: Ιδρυματικός Υπεύθυνος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας» το οποίο προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.
 • 01/04/2011-31/03/2014: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Πράξη: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TEI, Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ)
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για τη δράση «Αριστεία» του ΥΠΕΔΒΜ
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (από 18/07/2012) του έργου: «Χαρακτηρισμός της δομής ατελειών σε μονοκρυσταλλικές δομές CdTe/CdZnTe με κωδικό έργου ΓΓΕΤ 11CZ_32_ΕΤ33 «Διμερής Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ-ΤΣΕΧΙΑ»
 • Αξιολογητής Προτάσεων Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ (ΓΓΕΤ)
 • 10/2012:Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.): Αξιολογητής προτάσεων για την πράξη «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης-οριζόντια πράξη» για το  ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
 • Αξιολογητής Προτάσεων κύριας θεματικής κατηγορίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα](2014)