Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Σίμος Χρήστος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Δρ. Χρήστος Σίμος
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο 114 (κτίριο παλαιού διοικητηρίου)
Τηλ: 22310 60306
email: christos.simos[at]teiste[dot]gr
Ιστοσελίδα: http://christos-simos.eln.teiste.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο: Τετάρτη 17:00-18:00, Πέμπτη 11:00-12:00

Διδασκόμενα μαθήματα:
Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Γ' εξαμήνου), Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - ΣΑΕ (Δ' εξαμήνου), Συστήματα Ήχου και Εικόνας (Επιλογής)

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Αναλυτικές πληροφορίες για τον διδάσκοντα (βιογραφικό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, δημοσιεύσεις κλπ), μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://christos-simos.eln.teiste.gr
  • Πληροφορίες για τα διδακόμενα μαθήματα (περιγραφή, διάγραμμα διαλέξεων κλπ) θα βρείτε:
  • Υλικό για τα διδασκόμενα μαθήματα (σημειώσεις κλπ) καθώς και πλατφόρμα διαχείρισης εργασητηριακών τμημάτων θα βρείτε στο eclass του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (απαιτείται εγγραφή για την πρόσβαση)